Hoe in Europa de btw op brandstof voor vrachtwagens terug te vorderen?


U zou uw kosten willen beperken? U kunt wellicht uw voordeel doen met de maatregelen om btw terug te vorderen.

Wat is de terugvorderbare btw? Op het moment dat een onderneming btw-plichtig is, kan zij een bepaald bedrag terugkrijgen. Er zijn diverse btw-types die teruggevorderd kunnen worden, waaronder  die van de brandstof verbruikt bij vervoer binnen de Europese Unie.

Zou u uw btw op de brandstof in Europa terug willen vorderen? Volg de leidraad!

Ondernemingen in de EU: de voorwaarden waaraan moet worden voldaan

Teneinde de terugbetaling van de btw op uw brandstofkosten te verkrijgen, moet u aan drie procedurele voorwaarden voldoen. Ten eerste moet uw maatschappelijke zetel zich in een land van de Europese Unie bevinden, dat de ondernemingen tot btw verplicht. Ten tweede moet het land waar de maatschappelijke zetel van de handelspartner van de onderneming zich bevindt, en waar de terugbetaling van de belasting wordt verzocht, een ander land zijn dan het land van uw onderneming. Tenslotte, u hoeft geen belastbare leveringen van goederen te hebben gedaan of belastbare prestaties te hebben geleverd in het land waarin waar een verzoek om terugbetaling is gedaan.

Hoe uw brandstofkosten aan te tonen?

De wet eist dat u voldoet aan de vormvoorschriften. Want om uw uitgaven aan te tonen en aanspraak te kunnen maken op een terugbetaling van de brandstof-btw, verplicht de wet u om de facturen te verstrekken waarop diverse zaken verplicht moeten worden vermeld, zoals de factuurdatum, het factuurnummer of het individuele btw-identificatienummer.

Hoe terugbetaling van de btw aan te vragen?

Om uw terugbetaling te verkrijgen, moet u uw verzoek vóór 30 september van het daarop volgende jaar indienen bij de belastingdienst. Het verzoek kan worden gedaan via de portaalsite van de staat waarin de terugbetaling is vastgelegd.

Ga naar de btw-terugvorderingsdienst van Easytrip Transport Services

Vindt u deze procedure lang en vervelend? Zou u uw brandstofkosten willen verminderen? Easytrip Transport Services stelt uw bedrijf een terugvorderingsoplossing voor betreffende de btw op brandstof binnen het geheel van de landen van de Europese Unie.

Kies voor een dienst met snelheid en kwaliteit, met eenvoudige en betrouwbare hulpmiddelen, en met deskundige en betrokken gesprekspartners. Profiteer van de digitalisering van de door Easytrip Transport Services ontwikkelde terugbetalingsprocedure en vereenvoudig uw aanpak dankzij een flexibele en effectieve portaalsite. Dit systeem heeft zich bewezen, aangezien het terugbetalingspercentage hoger is dan 99 %!

Kortom, u zult profiteren van de expertise van professionals aanwezig in vijfentwintig landen, en die uw taal beheersen.

Overtuigd? Probeer ‘t uit, en neem ‘t aan! Aarzel niet om de formules van Easytrip Transport Service te raadplegen : https://bit.ly/3cP1Gpy

Don't forget to share this post!