Aktivirajte besplatnih 6 meseci usluge Kmaster™ Telematics odmah

Rok je do 31. decembra!!!

Da biste iskoristili ponudu za uslugu praćenja, potrebno je da samo popunite obrazac !

Brza, jednostavna i
fleksibilna instalacija

Usluga praćenja širom Evrope

Opsežan skup funkcija za optimizovanje troškova
putarina i potrošnje goriva

Pratite svoj vozni park i upravljajte njim i operacijama
u realnom vremenu

Komunicirajte sa vozačima preko aplikacije za mobilne telefone

Posvećen korisnički
servis na vašem jeziku

Da biste aktivirali 6 meseci besplatne usluge KMaster™ Telematics