Aktivirajte besplatnih 6 meseci usluge Kmaster™ Telematics odmah

Rok je do 31. decembra!!!

Da biste iskoristili ponudu za uslugu praćenja, potrebno je da samo popunite obrazac !

  Brza, jednostavna i
  fleksibilna instalacija

  Usluga praćenja širom Evrope

  Opsežan skup funkcija za optimizovanje troškova
  putarina i potrošnje goriva

  Pratite svoj vozni park i upravljajte njim i operacijama
  u realnom vremenu

  Komunicirajte sa vozačima preko aplikacije za mobilne telefone

  Posvećen korisnički
  servis na vašem jeziku

  Da biste aktivirali 6 meseci besplatne usluge KMaster™ Telematics