Zagotovite si svoj interoperabilni sistem SAT Box s telematiko

 

Če želite SAT Box, izpolnite obrazec !

1 enkratno plačilo za najem

11 držav: največja regionalna pokritost po vsej Evropi

Oddaljena nastavitev – aktivacija držav, registrskih tablic in datuma vozil
na daljavo

Prenosljivost med vozili

Telematska storitev
po vsej Evropi

Namenska podpora za
stranke v vašem jeziku

Zagotovite si kar najširšo pokritost cestnin v Evropi