Získajte Vašu novú OBU jednotku teraz

Termín spustenia december 2019 !

Pre získanie Vašej jednotky len vyplňte formulár !

Registračný proces zariadi za Vás Easytrip

Vaše OBU jednotky budú doručené priamo na Vami určené miesto

Vaše nové zmluvy budú vytvorené rýchlo

Vyberte si medzi následnou platbou alebo predplatbou mýta

Možnosť dodať fixnú inštalačnú sadu na pripojenie OBU jednotky

Miestny podporný tím v
celej Európe

Buďte pripravení na prejazd cez mýtne úseky v Českej Republike teraz

 Sledujte nás