Dobijte novi OBU  uređaj sada

krajnji rok decembra 2019 !

Kako bi dobili novi uređaj, popunite formu

Proces registracije će obaviti
Easytrip u Vaše ime

Postoji mogućnost izbora paketa
za fiksnu instalaciju u vozilu

Izaberite između prepaid i
postpaid usluge

Vaš novi kontakt će
biti brzo kreiran

Budite spremni za vožnju češkim sada