Dobijte novi OBU  uređaj sada

krajnji rok decembra 2019 !

Kako bi dobili novi uređaj, popunite formu

  Proces registracije će obaviti
  Easytrip u Vaše ime

  Postoji mogućnost izbora paketa
  za fiksnu instalaciju u vozilu

  Izaberite između prepaid i
  postpaid usluge

  Vaš novi kontakt će
  biti brzo kreiran

  Budite spremni za vožnju češkim sada